+48 881 215 360 biuro@parkinterakcje.pl

Naukowe place zabaw

Czy możliwe są alternatywne place zabaw? My udowadniamy, że tak! Park Interakcje to polski producent naukowych, sensorycznych i muzycznych placów zabaw.

Obecnie w naszej ofercie można wybrać urządzenia z różnych kategorii tematycznych: naukowe, sensoryczne i muzyczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagospodarować zarówno ogromny park doświadczeń, jak i doposażyć kilkoma ciekawymi urządzeniami istniejący, tradycyjny plac zabaw.

Unikatową wartością parków doświadczeń jest to, że integrują całą rodzinę, bez względu na płeć, wiek lub poziom sprawności. Dbamy, aby zabawa na placach zabaw była wielowymiarowa – zachęcała do eksperymentowania z nauką, inspirowała, angażowała wszystkie zmysły, rozwijała motorykę, a przede wszystkim zachęcała do zabawy dzieci i dorosłych.

Nasze parki doświadczeń są ogólnodostępne i całoroczne – mieszkańcy kilkudziesięciu polskich miast (m.in. Gdańska, Szczecina, Dąbrowy Górniczej i wielu innych) korzystają z nich na co dzień. Funkcjonują nie tylko jako miejsce mądrej rozrywki, ale także jako rodzinna atrakcja turystyczna.
Spółka przygotowuje się do wejścia na europejski rynek – jest w trakcie podpisywania umów z dystrybutorami w innych krajach.
Poznaj nas na stronie www.naukoweplacezabaw.pl 

 

Urządzenia Naukowe

Czy możliwa jest nauka na świeżym powietrzu połączona z zabawą? My udowadniamy, że tak. Każde z naszych autorskich urządzeń prezentuje wybrane prawo nauki i wiedzę w ciekawy i przystępny sposób. Nasze urządzenia umożliwiają przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w plenerze.

Urządzenia Sensoryczne

Sensoryczne, interaktywne urządzenia rozwijają nie tylko zmysły, ale także wpływają na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę. Wspieramy najmłodszych w rozwijaniu ich zdolności i kreatywności.

Sensoryczne

Sensoryczne, interaktywne urządzenia rozwijają nie tylko zmysły, ale także wpływają na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę. Wspieramy najmłodszych w rozwijaniu ich zdolności i kreatywności.

Urządzenia Muzyczne

Muzyka jest obecna wszędzie, ale rzadko dzieci mają możliwość tworzenia własnych melodii na świeżym powietrzu. Jak możemy przyczynić się do rozwoju słuchu, kreatywności, wyobraźni na naszych placach zabaw? Proponujemy stworzenie plenerowej orkiestry, czyli muzycznego placu zabaw. 

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas lub zadzwoń. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytanie.

rodo

newsletter

Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa wraz z dostosowaniem jej oferty do współczesnych realiów rynkowych

Park Edukacyjny Interakcje
Ul. Stefana Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biała

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 146163128
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
NIP: 701-034-51-93

Telefon

+48 881 215 360