+48 881 215 360 biuro@parkinterakcje.pl

DOTACJE

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa wraz z dostosowaniem jej oferty do współczesnych realiów rynkowych

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych, składających się na ciąg technologiczny do produkcji nowych wyrobów gotowych. Zastosowanie tych urządzeń w spółce umożliwi uruchomienie obok wdrożonych już procesów produkcji wyrobów na indywidualne zamówienie, procesów nowych – zautomatyzowanej produkcji seryjnej.

Dzięki wdrożonym procesom możliwe będzie osiągnięcie kluczowych, z punktu widzenia spółki efektów, takich jak wprowadzenie do oferty produktów, będących całkowitą nowością rynkową oraz rozpoczęcie obsługi klientów wywodzących się z segmentu rynku, który w ogóle nie był przez spółkę obsługiwany.

Dodatkowo projekt zakłada zakup nowych rozwiązań IT, dedykowanych do projektowania wyrobów i planowania produkcji oraz rozpoczęcia sprzedaży online, a także niezbędnego z tego punktu widzenia sprzętu komputerowego. Umożliwi to zwiększenie obecnego poziomu zatrudnienia w spółce i dostosowanie jej oferty do współczesnych realiów.

 

Cele projektu:

– zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa,

– utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia,

– zwiększenie obecnej liczby pracowników,

– zwiększenie możliwości w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresach zagrożenia epidemicznego,

– dostosowanie oferty spółki do aktualnej sytuacji rynkowej.

 

Rezultaty projektu:

– wprowadzenie do spółki nowych rozwiązań organizacyjnych,

– dostosowanie się spółki do obecnej sytuacji na rynku

– zapewnienie możliwości w zakresie zdalnego wykonywania obowiązków.

 

Wartość projektu:

372 420,27 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

262 130,02 zł

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas lub zadzwoń. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytanie.

rodo

newsletter

Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa wraz z dostosowaniem jej oferty do współczesnych realiów rynkowych

Park Edukacyjny Interakcje
Ul. Stefana Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biała

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 146163128
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
NIP: 701-034-51-93

Telefon

+48 881 215 360